DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Václav Trajer

Narozen v Táboře roku 1984. Po šesti letech studia filosofie na FFUK se odchýlil od akademického způsobu myšlení směrem k hermetismu a k tvůrčí práci, zejména beletristické. Působil jako šéfredaktor nakladatelství Augustus a copywriter, v současné době pracuje na volné noze jako jazykový korektor, redaktor a překladatel (Pravopisonline.cz). Současně se zabývá, jakožto žák akad. mal. Teodora Buzu, malbou a ilustrací.

Myšlenkově vychází zejména z filosofického pesimismu, kriticismu a dekonstruktivismu, v oblasti umění ho zajímá hlavně groteskno, hnus a smysluplné tajemství, vyhledává též „poctivý kýč“, inspirován v tom zejména Josefem Váchalem. Společným znakem většiny jeho literárních kusů je nedokončenost – kritický a negativistický postoj uplatňuje zvlášť důsledně ve vztahu ke svým pokusům vytvořit čtivý beletristický brak, který by byl zároveň filosofickým pojednáním v plném slova smyslu. Ten samý kritický postoj mu však umožňuje o to zdárněji vykonávat vlastní profesi korektora a lektora. 

Ze spisovatelů ho nejvíce ovlivnili například Daniil Ivanovič Charms, S. Beckett, F. Rabelais, Umberto Eco, G. Meyrink, A. C. Doyle, R. E. Howard, Clive Barker, H. P. Lovecraft a již zmíněný J. Váchal; z výtvarníků H. Bosch, P. Brueghel, Josef Váchal, Simon Bisley, Mikuláš Medek, Jaroslav Šerých a Teodor Buzu; z myslitelů Plótínos, A. Schopenhauer, J.-P. Sartre, G. Marcel, E. Lévinas a Ladislav Klíma.


Vybraná díla

Romány:

Misantropicon aneb Na prahu Čtvrté říše (2007, 225 NS, ilustrováno autorem)
Zlo na objednávku aneb Zvrhlé osudy černokněžníka Zlokujóna
 (2010, 259 NS, ilustrováno autorem)

Hejhulova bláznivá cesta (2012, 92 NS)

Povídky:

Harpyje (2013, 33 NS); vyšlo v časopise Lemurie 17/2014

Povídkové sbírky:

Ad Absurdum (2006, 93 NS)
Smotek obludnosti aneb Sedmero hostin krkavčích
 (2007, 62 NS, ilustrace Gabriela Popovičová)
Cibulka
 (2007, 35 NS)

Fragmenty:

Bizzarion (2005, 191 NS)
Pán Pustin a Jitřenka
 (2009, 49 NS)
Pan Hlíza a zrůdy
 (2009, 119 NS, ilustrováno autorem)
Kronika velké pouti páně Pampalijovy (2010, 133 NS)
Paměti černokněžníka Zlokujóna (2011, 102 NS)
Faust (2011, 70 NS)
Inkvizitor -- Ďáblův svitek (2012, 161 NS)
Kája Balík na prázdninách (2013, 16 NS, ilustrováno autorem)

Rozpracováno:

Nigredo čili Propasti ducha


Účast na výstavách, samostatných i společných:

Obřadní síň městského úřadu Planá nad Lužnicí, červen 2014

Obřadní síň městského úřadu Planá nad Lužnicí, červen 2015

Obřadní síň městského úřadu Planá nad Lužnicí, červen 2016

Divadlo Oskara Nedbala Tábor, září, říjen, listopad, prosinec 2016

Mezinárodní veletrh výtvarného umění Artfest České Budějovice, prosinec 2016

Galerie Supice Tábor leden, únor, březen 2017 – Mezi pohůnky (1)

Galerie U Zlatého kohouta Praha, duben, květen 2017 – Mezi pohůnky (2)

Obřadní síň městského úřadu Planá nad Lužnicí, červen 2017

Antikvariát a galerie Bastion Tábor, červenec, srpen 2017 – Mezi pohůnky (3)

Galerie Drahomíra Karlovy Vary, září, říjen 2017

Galerie Supice Tábor, září, říjen 2017 – Kapitoly z dějin temna – I. – Inkvizice

Galerie U Zlatého kohouta Praha, leden, únor 2018

Trvalé zastoupení v galerii Supice Tábor od března 2018

Dark Velvet Cafe Bar Praha, duben 2018  – Kapitoly z dějin temna – I. – Inkvizice

Galerie U Zlatého kohouta Praha, červen 2018 – Flora Mystica II.

Obřadní síň městského úřadu Planá nad Lužnicí, červen 2018

Galerie Supice Tábor, červenec, srpen 2018 – Perpetuum Torture

Zastoupení v Galerii Na Schůdkách Tábor od ledna 2019

Galerie U Zlatého kohouta Praha, leden 2019 – skupinová výstava

Galerie Drahomíra Karlovy Vary září – prosinec 2019 – skupinová výstava